ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ И
ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ - СКРАП

Хартия

Хартия – велпапе, смесена хартия, шредирана хартия;

Дружеството търгува със следните позиции вторични суровини:
велпапе – опаковъчни кашони, индустриален брак от производства, ползващи велпапе като суровина;
смесена хартия – вестници, списания, амбалаж;
шредирана и балирана хартия.

Видове опаковки

От хартия – това са хартиени торби за насипни строителни материали и хранителни продукти. Също така опаковъчната хартия се използва за пакетиране и обвиване на хранителни и други стоки.

От вълнообразен картон(велпапе) – велпапето се състои от няколко слепени един за друг пласта нагъната хартия. Тази структура осигурява устойчивост при натиск и удар, което прави велпапето много подходящ материал за транспортна опаковка. Чрез комбиниране на няколко гладки и нагънати пластове могат да се получат различни свойства.

От картон – това е един от най-използваните опаковъчни материали, едновременно е устойчив и здрав. Друго негово предимство е, че може да се използва в бързоопаковъчни машини, като се запазва формата  на  опаковката. Гладката повърхност на картона може да се покрива с алуминиево фолио и различни пластмаси. Това осигурява добра устойчивост на влага, въздух и ароматни субстанции.

В случай, че желаете да станете наш клиент и/или Ви е необходима допълнителна информация, моля, свържете се с нас на координатите, посочени в „КОНТАКТИ”.

Събраните хартиени отпадъци от фирма „Ена Груп” ЕООД се предават за рециклиране на специализирани предприятия.