ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ И
ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ - СКРАП

Благородни метали

Благородни метали – платина, паладий, сребро, злато, родий и др.

“Ена Груп” ЕООД търгува не само с металите в чист вид, но и с техни сплави. Изкупуваме също и съоръжения и изделия, които имат части, съставени от благородни метали, които подлежат на демонтаж и/или обработка. Дружеството търгува със следните позиции суровини:

1. сребро – сребро в чист вид или в сплави, батерии, съдове и др.;
2. злато – индустриални нишки, куплунзи, зъболекарски отпадъчни материали и др.;
3. платина – термодвойки, съдове-поти, керамични кондензатори и др.;
4. паладий – реохорди, „пъпки“ и релета от телефонни централи, керамични кондензатори; родий – индустриални катализатори и др..
5. Kaтализаторен скрап:

– Промишлени катализатори;
– Автомобилни катализатори;
– Филтриращи елементи.

При положение, че разполагате с отпадъчни-бракувани изделия и детайли, които не са описани в текста по-горе, моля, свържете се с нас за да Ви предложим индивидуална оферта за съвместна работа.

В случай, че желаете да станете наш клиент и/или Ви е необходима допълнителна информация, моля, свържете се с нас на координатите, посочени в „КОНТАКТИ”.