ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ И
ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ - СКРАП

Бяла и черна техника

„Ена Груп” ЕООД изкупува:

– Големи домакински уреди
– Малки домакински уреди
– Информационно и телекомуникационно оборудване
– Потребителски уреди
– Електрически и електронни инструменти
– Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт
– Медицински устройства
– Уреди за мониторинг и контрол
– Автомати

В случай, че разполагате с ненужна бяла и/или черна техника и желаете да я предадете за екологосъобразно обезвреждане или рециклиране, то фирма „Ена Груп” ЕООД  гарантира, че предадената от Вас техника ще бъде приета, комплектована и транспортирана до завод за рециклиране и преработена без риск за околната среда.

При желание от Ваша страна, разполагаме с възможност да транспортираме от посочено от Вас място ненужната техника.

В случай, че желаете да станете наш клиент и/или Ви е необходима допълнителна информация, моля, свържете се с нас на координатите, посочени в „КОНТАКТИ„.