ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ И
ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ - СКРАП

За нас

„ЕНА ГРУП” ЕООД е търговско дружество с дългогодишен опит в търговията с метален и неметален скрап. Дружеството работи на вътрешния и на международния пазар на скрап, като търгува с широка гама метални и неметални суровини. Дейността на „ЕНА ГРУП” ЕООД е в съответствие с последните изисквания на националното законодателство в сферата на опазването на околната среда. Дружеството непрекъснато подобрява качеството на своята работа, за да задоволи всички изисквания на своите клиенти.

Фирмата разполага с площадки за търговия с вторични суровини, които са оборудвани със съвременни електронни везни, в това число автомобилни, с цел гарантиране максимална точност при изкупуването на вторичните суровини.
Дружеството разполага също с необходимата собствена специализирана техника за демонтаж, нарязване в размер, товарене и транспортиране на метален и неметален скрап „от място“.

На своите фирмени клиенти в страната „ЕНА ГРУП” ЕООД има възможност да предложи комплексно изкупуване на всички видове вторични суровини „от място“ като предостави за ползване специализирани контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, които ще бъдат с различен обем, за да са пригодни за различните типове вторични суровини. Специализираните контейнери се извозват своевременно от служители на дружеството със специализирана техника, а вторичните суровини се заплащат на клиентите на най-добрите пазарни цени.

„ЕНА ГРУП” ЕООД поддържа квалифициран и опитен екип от работници, които могат да демонтират, нарежат и натоварят вторичните суровини от място, посочено от клиента.